jumun

spell, incantation; bewitch, cast a spell

Etymology: Hangusa (주문 “jumun”), Niponsa ( 呪文 “jumon”)

See also: burjumun, jumunya, jumunyen