kom

(l)

as (comparable to), than (as compared with)

Etymology: Am oko kompara.

See also: alo kom, alopul kom, fe preferi kom, max kom, maxmo kom, min kom, minmo kom, nenkom, nil alote kom, poskom