Mawrisyen

(n)

Mauritian (person)

Etymology: Mawris + -yen