naytu

(n)

knight

Etymology: Englisa (knight), Hindisa (नाइट "nayt"), Niponsa (ナイト "nayto"), Hangusa (나이트 "naytu")

Vocabulary Lists: insan