pia

(m)
 

also , too

Etymology:

Derived Words:

ji pia [+]

Derived Words:

ji pia
(l jm)  and also, as well as

Rhyming Words not Ending in pia

: asia awstralia san lusia xansia [+]

Rhyming Words not Ending in pia

:
asia
(su n)  Asia
awstralia
(su n)  Australia (continent), Sahul
san lusia
(b)  Saint Lucia
xansia
(b)  umbrella, parasol