safran

(n)

saffron

Etymology: Englisa (saffron), Fransesa (safran), Doycesa (Safran), Rusisa (шафран “shafran”), Espanisa (azafrán), Niponsa (サフラン “safuran”), Hangusa (사프란 “sapeulan”), Arabisa (زعفران “zaeafran”), Swahilisa (zafarani), Parsisa (زعفران “za'ferân”), Turkisa (safran), Pilipinasa (saffron)

Vocabulary Lists: yamxey