ajabuyen

(n)

strangulo, bizarulo, kuriozulo

Etimologio: ajabu + -yen