densu

 

ties

Etimologio:

den + -su
den
(d)  tiu, ti-
-su
(t xfik)  markilo de podesa adjektivo, -a

Rimantaj Vortoj ne Finiĝintaj per -su/su

: adresu anisu asuransu awmotsu bisu bortokaljusu censu cipresu cipsu darsu daysoksu exnafasu funsu gipsu glasu hosu innafasu jinsu jusu lilsoksu matrasu motsu musu nafasu netopostali adresu okobisu orewaksu putojusu riadresu simensu soksu susu vaysu waksu xosu [+]

Rimantaj Vortoj ne Finiĝintaj per -su/su

:
adresu
(b.oj)  adreso; adresi
anisu
(b)  anizo
asuransu
(b)  asekuro
awmotsu
(b.oj)  forviŝi, forskrapi, deskrapi
bisu
(t)  deviga, enda, kiu devas esti; devige, ende
bortokaljusu
(b)  oranĝosuko
censu
(t)  matura; mature
cipresu
(b)  cipreso
cipsu
(b)  floko, ĉipso
darsu
(b)  leciono, klaso
daysoksu
(b)  ŝtrumpo(j)
exnafasu
(b.nenoj)  elspiro; elspiri
funsu
(b)  fontano
gipsu
(b)  gipso; gipsi
glasu
(b)  glaso
hosu
(b)  lago
innafasu
(b.oj)  enspiro, inhalo; enspiri, inhali
jinsu
(b)  ĝinzo, ĵinzo
jusu
(b)  suko
lilsoksu
(b)  ŝtrumpeto(j)
matrasu
(b)  matraco
motsu
(b.oj)  froto; froti
musu
(b)  alko
nafasu
(b.oj)  spiro; spiri
netopostali adresu
(b)  retpoŝta adreso, retpoŝtadreso
okobisu
(t)  videnda; vidende
orewaksu
(b)  orelvakso, cerumeno
putojusu
(b)  vinbersuko
riadresu
(b.oj)  plusendo; plusendi
simensu
(b)  simenso
soksu
(b)  ŝtrumpeto
susu
(b.oj)  suĉado; suĉi
vaysu
(b)  vajco
waksu
(b)  vakso, ciro
xosu
(t)  malmulta; malmulte (da), iomete (antaŭ verbo)