dingya

difino; difini

Etimologio: Putunhwa (定义 “dìngyì”), Vyetnamsa (định nghĩa)