idi

 

iro ; iri

Etimologio:

Kunmetitaj Vortoj:

awidi celidi celidiible exidi fronidi infraidi inidi inididom inidiible pasidi peridi ruidi supraidi tonidi trasidi xoridi yonidi [+]

Kunmetitaj Vortoj:

awidi
(b.nenoj)  foriro; foriri
celidi
(b.oj)  aliro, atingo; aliri, atingi
celidiible
(t)  alirebla, atingebla; alireble, atingeble
exidi
(b.oj)  eliro; eliri
fronidi
(b.nenoj)  antaŭeniro; antaŭeniri, antaŭenirigi
infraidi
(b.oj)  malsupreniro; malsupreniri
inidi
(b.oj)  eniro; eniri
inididom
(b)  enirejo
inidiible
(t)  enirebla; enireble
pasidi
(b.oj)  trairo; trairi
peridi
(b.oj)  supreniri, surĉevaliĝi, enŝipiĝi
ruidi
(b.nenoj)  reiro; reiri
supraidi
(b.oj)  supreniro; supreniri, grimpi
tonidi
(b.oj)  kuniro; kuniri
trasidi
(b.oj)  transiro; transiri
xoridi
(b.nenoj)  ekirado; ekiri
yonidi
(b.oj)  rajdo; rajdi

Rimantaj Vortoj ne Finiĝintaj per idi

: acidi bardi brandi cadi di efelidi enciklopedi estudi exkludi faradi fuladi gardi godojaldi hindi inkludi islandi jaldi jidi juhudi kabuverdi kendi kodi komedi kustardi lazurdi likakendi melodi midi neozelandi nudi presidi rekordi rundi samredi sawdi sindi tragedi wadi xahedi yehudi zumrudi [+]

Rimantaj Vortoj ne Finiĝintaj per idi

:
acidi
(b)  acido
bardi
(b.oro)  malvarmo; malvarmiĝi, malvarmigi
brandi
(b)  brando, konjako
cadi
(su n)  Ĉadio, Ĉado
di
(par)  (nedeviga) markilo de propra nomo
efelidi
(b)  lentugo
enciklopedi
(b)  enciklopedio
estudi
(b.oj)  studo; studi
exkludi
(b.oj)  ekskluzivo, eksigo; ekskluzivi, eksigi
faradi
(b)  farado (mezurunuo)
fuladi
(b)  ŝtalo
gardi
(b.oj)  gardo, protekto; gardi, protekti
godojaldi
(t)  trofrua; trofrue
hindi
(b)  la hindia (lingvo)
inkludi
(b.oj)  inkluzivo, indkludigo; inkluzivi, inkludi
islandi
(su n)  Islando
jaldi
(t)  frua; frue
jidi
(t)  serioza; serioze
juhudi
(b.oj)  klopodo; klopodi
kabuverdi
(su n)  Verda Kabo
kendi
(b)  bonbono
kodi
(b.oj)  kodo; kodi(gi)
komedi
(b)  komedio
kustardi
(b)  kustardo, kremaĵo
lazurdi
(b)  lazurito, lazurŝtono
likakendi
(b)  lekbombono, stangobombono
melodi
(b)  melodio
midi
(t)  meza; meze
neozelandi
(su n)  Nov-Zelando, Novzelando
nudi
(t)  nuda; nude
presidi
(b.oj)  prezido; prezidi
rekordi
(b)  rekordo
rundi
(su n)  Burundo, Burundio
samredi
(b.oro)  prospereco; prosperi
sawdi
(su n)  Sauda Arabio, Sauda Arabujo
sindi
(su n)  Sindo
tragedi
(b)  tragedio
wadi
(b)  valo
xahedi
(b.nenoj)  atesto; atesti
yehudi
(su t)  juda; jude
zumrudi
(b)  smeraldo