inidi

 

eniro ; eniri

Etimologio:

in- + idi
in-
(lfik)  en-
idi
(b.nenoj)  iro; iri

Rimantaj Vortoj ne Finiĝintaj per idi

: acidi bardi bilyardi brandi cadi di efelidi enciklopedi estudi exkludi faradi fuladi gardi godojaldi hindi inkludi islandi jaldi jidi juhudi kabuverdi kendi kodi komedi kustardi lazurdi likakendi melodi midi neozelandi nudi presidi rekordi rundi samredi sawdi sindi tragedi wadi xahedi yehudi zumrudi [+]

Rimantaj Vortoj ne Finiĝintaj per idi

:
acidi
(b)  acido
bardi
(b.oro)  malvarmo; malvarmiĝi, malvarmigi
bilyardi
(b)  bilardo
brandi
(b)  brando, konjako
cadi
(su n)  Ĉadio, Ĉado
di
(par)  (nedeviga) markilo de propra nomo
efelidi
(b)  lentugo
enciklopedi
(b)  enciklopedio
estudi
(b.oj)  studo; studi
exkludi
(b.oj)  ekskluzivo, eksigo; ekskluzivi, eksigi
faradi
(b)  farado (mezurunuo)
fuladi
(b)  ŝtalo
gardi
(b.oj)  gardo, protekto; gardi, protekti
godojaldi
(t)  trofrua; trofrue
hindi
(b)  la hindia (lingvo)
inkludi
(b.oj)  inkluzivo, indkludigo; inkluzivi, inkludi
islandi
(su n)  Islando
jaldi
(t)  frua; frue
jidi
(t)  serioza; serioze
juhudi
(b.oj)  klopodo; klopodi
kabuverdi
(su n)  Verda Kabo
kendi
(b)  bonbono
kodi
(b.oj)  kodo; kodi(gi)
komedi
(b)  komedio
kustardi
(b)  kustardo, kremaĵo
lazurdi
(b)  lazurito, lazurŝtono
likakendi
(b)  lekbombono, stangobombono
melodi
(b)  melodio
midi
(t)  meza; meze
neozelandi
(su n)  Nov-Zelando, Novzelando
nudi
(t)  nuda; nude
presidi
(b.oj)  prezido; prezidi
rekordi
(b)  rekordo
rundi
(su n)  Burundo, Burundio
samredi
(b.oro)  prospereco; prosperi
sawdi
(su n)  Sauda Arabio, Sauda Arabujo
sindi
(su n)  Sindo
tragedi
(b)  tragedio
wadi
(b)  valo
xahedi
(b.nenoj)  atesto; atesti
yehudi
(su t)  juda; jude
zumrudi
(b)  smeraldo