kitabudomyen

(n)

bibliotekisto

Etimologio: kitabu + -dom + -yen