komuntim

(b)
 

komunumo

Etimologio:

komun + -tim
komun
(t)  komuna; komune
-tim
(b xfik)  teamo, grupo, -istaro, -antaro

Rimantaj Vortoj ne Finiĝintaj per -tim/tim

: alim boninsansim burinsansim butersim daymuhim dostesim dyabolsim fantasisim femsim kaossim leim magnetosim matresim maxim memesim minim muhim mujezasim narcisosim nenmuhim ninisim possim rahim realsim sim suprarealsim yexim [+]

Rimantaj Vortoj ne Finiĝintaj per -tim/tim

:
alim
(b.oj)  instruo; instrui
boninsansim
(t)  humana; humane
burinsansim
(t)  malhumaneca, nehumaneca; malhumanece, nehumanece
butersim
(t)  butera; butere
daymuhim
(t)  gravega; gravege
dostesim
(t)  amikeca; amikece
dyabolsim
(t)  diaboleca; diabolece
fantasisim
(t)  fantasta, fantazia; fantaste, fantazie
femsim
(t)  ineca; inece
kaossim
(t)  ĥaoseca, kaoseca; ĥaosece, kaosece
leim
(b.oj)  gluo, gluaĵo; glui
magnetosim
(t)  altira; altire
matresim
(t)  patrineca; patrinece
maxim
(m)  plej
memesim
(t)  ŝafeca; ŝafece
minim
(m)  malplej
muhim
(t)  grava; grave
mujezasim
(t)  mirakleca; miraklece
narcisosim
(t)  malmodesta, narcisismeca; malmodeste, narcisismece
nenmuhim
(t)  negrava, malgrave; negrave
ninisim
(t)  infaneca; infanece
possim
(t)  malsimila; malsimile
rahim
(b)  utero
realsim
(t)  realeca; realece
sim
(t)  simila; simile
suprarealsim
(t)  hiperrealisma; hiperrealisme
yexim
(b)  jado