lexi

vorto; vortigi, vortumi

Etimologio: Englisa (lexicon, lexical), Fransesa (lexical), Doycisa (lexikalisch), Rusisa (лексический “leksiceskiy”), Espanisa (léxico), Portugalsa (léxico), Pilipinasa (leksiko, leksikograpiya)

Vidu ankaŭ: bonlexi, lefelexi, lexiasel, lexilari, leximon, lexiofata, lexiyuxi, -lexi, burlexi, fe alo lexi

Vortlistoj: gramati