lexi

word, term

Etymology: Englisa (lexicon, lexical), Fransesa (lexical), Doycisa (lexikalisch), Rusisa (лексический “leksiceskiy”), Espanisa (léxico), Portugalsa (léxico), Pilipinasa (leksiko, leksikograpiya), Niponsa (-詞 “-xi”)

See also: fe alo lexi, bonlexi, burlexi, lefelexi, lexiasel, lexilari, leximon, lexiofata, lexiyuxi, -lexi

Vocabulary Lists: gramati