namelexi

(n)

o-vorto, substantivo

Etimologio: name + -lexi

Vortlistoj: gramati