oposmenalexi

(n)

antonimo, malvorto

Etimologio: opos + mena + -lexi