Cungwo

(n)

China

Etimología: Putunhwa (中国 “zhōngguó”), Hangusa (중국 “jung-gug”), Niponsa (中国 “chūgoku”), Vyetnamsa (Trung Quốc)

Véase también: cungwodama, Cungwoli, Cungwoyen

Listas de vocabulario: dexa