bio

(n)

vida (organismos)

Etimología: Englisa (biology), Fransesa (biologie), Doycisa (Biologie), Rusisa (биология “biologiya”), Espanisa (biología), Turkisa (biyoloji), Indonesisa (biologi), Pilipinasa (biyolohiya), Parsisa (بیولوژی “bioloži”), Swahilisa (biolojia)

Véase también: biologi, biologiyen, biomon, bioyen