eko-

eco-

Etimología: Doycisa (Ökologie), Englisa (eco-, ecology), Espanisa (ecología), Fransesa (écologie), Rusisa (экология “ekologiya”), Indonesisa (ekologi), Pilipinasa (ekolohiya), Turkisa (ekoloji), Swahilisa (ikolojia), Niponsa (エコ “iko”, エコロジー “ikoroji”)

Véase también: ekologi, ekosistema