legalogi

(b)
 

jurisprudencia , derecho (ciencia de la ley)

Etimología:

lega + -logi
lega
(b)  ley
-logi
(b xfik)  especialidad, ciencia de, filosofía de, estudio de, arte de

Palabras que Riman no Terminadas en -logi/logi

: acumgi alergi alogi aloyagi amikugi anjengi ativogi awjuigi awtentigi balagi baxgi belgi bonatagi cisgi cungi disgi dongwigi duregi energi estrategi exdexagi exergogi exgi folgi frongi fukuzagi gadibugi gamigi geomaxusgi gitaymorgi hahagi haregi hurugi inergogi infragi ingi jacigi jagegi jamegi jixigi juigi julagi jumbigi katinagi kimamingi kompletogi labasgi lilalogi lokagi lutsemburgi malxengi maxbongi maxburgi maxgi maxkurtogi maxlungogi maxusgi mehmangi memorigi menagi mingi mingugi minusgi morgi musigi namegi nenabilgi niltogi nunligi ofgi okurgi pasgi pasivogi payagi pergi plugi populergi porgi posahamgi poshurugi posyesengi pregi pulgi rahatugi realgi rigi safegi sahigi santogi sehagi semorgi sengi sidegi sokutugi sungenkalgi supragi tongi tongogi trankwilogi trasgi trutigi tupyogi ungi velosigi vinamragi vyayamagi weygi xengi xorkonegi xunjangi yakingi yamgi yozaykalgi yunkigi [+]

Palabras que Riman no Terminadas en -logi/logi

:
acumgi
(b.oj)  hacer estornudar
alergi
(b)  alergia
alogi
(b.oj)  cambio, alteración; cambiar, alterar
aloyagi
(b.oj)  distinción, diferenciación; distinguir, diferenciar
amikugi
(b.oj)  profundización, ahondamiento; profundizar, ahondar
anjengi
(b.oj)  asegurar
ativogi
(b)  activación, encendido; activar, encender, prender
awjuigi
(b.oj)  distracción; distraer
awtentigi
(b.oj)  autenticación, certificación, verificación; autenticar, certificar, verificar
balagi
(b.oj)  fortalecimiento; fortalecer
baxgi
(b.oj)  poner bajo
belgi
(su n)  Bélgica
bonatagi
(b.oj)  bienvenida; dar la bienvenida
cisgi
(b.oj)  hacer a este lado
cungi
(t)  leal, fiel; lealmente, fielmente
disgi
(b.oj)  dispersión, esparcimiento, extensión; dispersar, esparcir, extender
dongwigi
(b.oj)  convencimiento, persuasión; convencer, persuadir
duregi
(b.oj)  continuación; continuar, seguir, mantener, proseguir
energi
(b)  energía
estrategi
(b)  estrategia; hacer una estrategia
exdexagi
(b.oj)  exilio, destierro; exiliar, desterrar
exergogi
(b.oj)  despedir
exgi
(b.oj)  extracción; extraer, sacar
folgi
(b.oj)  poner al lado (de)
frongi
(b.oj)  promoción, avance; promover, fomentar, impulsar
fukuzagi
(b.oj)  complicación; complicar
gadibugi
(b.oj)  enojo; enojar
gamigi
(b.oj)  casar
geomaxusgi
(b.oj)  anexión; anexar (tierra)
gitaymorgi
(b.oj)  decepción, desencanto, defraudación, desilusión, fiasco, chasco, chivada, quemón, corte; decepcionar, desencantar, defraudar, desilusionar
hahagi
(b.oj)  hacer reír
haregi
(b.oj)  proveer, proporcionar
hurugi
(b.oj)  liberación; liberar, librar
inergogi
(b.oj)  contratación; contratar
infragi
(b.oj)  opresión, subyugación; oprimir, subyugar, bajar
ingi
(b.oj)  inserción, introducción; meter, insertar, introducir
jacigi
(b.oj)  aprecio, validación, reconocimiento; valorar, apreciar, validar, reconocer
jagegi
(b.oj)  despertar, despertamiento; despertar (a)
jamegi
(b.oj)  congelar
jixigi
(b.oj)  notificación, noticia; notificar, hacer saber
juigi
(b.oj)  concienciación, concientización; concienciar, concientizar
julagi
(b.oj)  separación; separar
jumbigi
(b.oj)  preparación; preparar, alistar
katinagi
(b.oj)  dificultar
kimamingi
(b.oj)  descuento (precio); descontar, hacer un descuento
kompletogi
(b.oj)  completación, completamiento, compleción; completar
labasgi
(b.oj)  vestir
lilalogi
(b.oj)  modificación, ajuste; modificar, ajustar
lokagi
(b.oj)  situar, ubicar
lutsemburgi
(su n)  Luxemburgo
malxengi
()  aborto; abortar
maxbongi
(b.oj)  mejora; mejorar
maxburgi
(b.oj)  empeorar, hacer peor
maxgi
(b.oj)  aumento, incremento; aumentar, incrementar
maxkurtogi
(b.oj)  acortar
maxlungogi
(b.oj)  alargar, prolongar, delongar
maxusgi
(b.oj)  adición, añadidura; añadir
mehmangi
(b.oj)  hospedar
memorigi
(b.oj)  recordatorio; (hacer) recordar
menagi
(b.oj)  definición; definir
mingi
(b.oj)  reducción, disminución, baja; reducir, disminuir, bajar
mingugi
(b.oj)  aclaración; aclarar
minusgi
(b.oj)  sustracción; sustraer
morgi
(b.oj)  matanza, asesinato; matar, asesinar
musigi
(b.oj)  obligar, compeler
namegi
(b.oj)  nombramiento; nombrar, bautizar
nenabilgi
(b.oj)  deshabilitar, inutilizar
niltogi
(b.oj)  aniquilación; aniquilar
nunligi
(b.oj)  actualización; actualizar
ofgi
(b.oj)  quitar de
okurgi
(b.oj)  cometer (hacer que pase)
pasgi
(b.oj)  hacer atravesar
pasivogi
(b.oj)  inactivación, desactivación, apagado; inactivar, desactivar, apagar
payagi
(b.oj)  cobro; cobrar
pergi
(b.oj)  poner encima
plugi
(b.oj)  multiplicación; multiplicar
populergi
(b.oj)  popularizar
porgi
(b.oj)  intercambio; intercambiar
posahamgi
(b.oj)  confusión; confundir
poshurugi
(b.oj)  detención, captura; detener, capturar, tener cautivo(-a, -e) (&), tener cautiva, tener cautive.
posyesengi
(b.oj)  domar
pregi
(b.oj)  convocar, citar, llamar
pulgi
(b.oj)  llenado; llenar
rahatugi
(b.oj)  poner a descansar
realgi
(b.oj)  volver realidad
rigi
(b.oj)  repetición; repetir
safegi
(b.oj)  limpiar
sahigi
(b.oj)  corrección; corregir
santogi
(b.oj)  santificación; santificar
sehagi
(b.oj)  sanar, curar
semorgi
(b.nenoj)  suicidio; suicidarse
sengi
(b.oj)  hacer (que sea), volver, transformar en
sidegi
(b.oj)  sentar
sokutugi
(b.oj)  tirar, dejar caer
sungenkalgi
(b.oj)  degradación; degradar
supragi
(b.oj)  levantamiento; levantar, alzar
tongi
(b.oj)  junta, unión; juntar, unir, conectar
tongogi
(b.oj)  junta, unión; juntar, unir, conectar
trankwilogi
(b.oj)  tranquilizar
trasgi
(b.oj)  hacer cruzar
trutigi
(b.oj)  satisfacción; satisfacer
tupyogi
(b.oj)  encuesta, sondeo; encuestar, sondear
ungi
(b.oj)  unificación, aunamiento; unificar, aunar
velosigi
(b.oj)  acelerar
vinamragi
(b.oj)  enseñar humildad (a), bajar el ego (a)
vyayamagi
(b.oj)  ejercitar
weygi
(b.oj)  poner alrededor, rodear
xengi
(b.oj)  parto; parir, dar a luz (a)
xorkonegi
(b.oj)  presentar
xunjangi
(b.oj)  aumentar, hacer crecer
yakingi
(b.oj)  garantía, certeza, seguridad; garantizar, asegurar
yamgi
(b.oj)  alimentar
yozaykalgi
(b.oj)  absolución, exculpación; absolver, exculpar
yunkigi
(b.oj)  motivar, dar valor, alentar