Lutsemburgi

 

Luxemburgo

Listas de vocabulario:

dexa

Etimología:

Palabras Derivadas:

Lutsemburgili Lutsemburgisa Lutsemburgiyen [+]

Palabras Derivadas:

Lutsemburgili
(t)  luxemburgués(-a, -e) (&), luxemburguesa, luxemburguese.
Lutsemburgisa
(b)  (idioma) luxemburgués
Lutsemburgiyen
(b)  luxemburgués(-a, -e) (&), luxemburguesa, luxemburguese. (persona)

Palabras que Riman no Terminadas en lutsemburgi

: acumgi alergi alimlogi alogi aloyagi amikugi anjengi ativogi awjuigi awtentigi baharilogi balagi basalogi baxgi belgi biologi biomekanilogi bonatagi cisgi cungi disgi dongwigi duregi ekologi ekonomilogi energi estrategi exdexagi exergogi exgi fleytoralogi folgi frongi fukuzagi gadibugi gamigi geologi geomaxusgi gitaymorgi hahagi haregi hawanavilogi hewanlogi hurugi inergogi infragi ingi insanlogi jacigi jagegi jamegi jismulogi jixigi jixilogi juigi julagi jumbigi katinagi kimamingi klaselogi kompletogi koncunlogi kosmologi labasgi lamabiologi lamalogi laoatrelogi legalogi lexilogi lilalogi logi lokagi mahilogi maxbongi maxburgi maxgi maxkurtogi maxlungogi maxusgi mehmangi mekanilogi memorigi menagi metallogi mikrobiologi mingi mingugi minusgi minxilogi morgi musigi namegi nenabilgi niltogi nunligi ofgi okurgi palalogi pasgi pasivogi payagi pergi piulogi plantalogi plugi populergi porgi posahamgi poshurugi posyesengi pregi pulgi rahatugi realgi rigi robotilogi safegi sahigi santogi sehagi semorgi sengi sidegi sikologi sofilogi sokutugi sosyallogi sotilogi sungenkalgi supragi tenmunlogi teologi tigagonlogi tongi tongogi trankwilogi trasgi trutigi tupyogi tutumlogi ungi velosigi vinamragi vyayamagi weygi xengi xorkonegi xunjangi yakingi yamgi yozaykalgi yunkigi [+]

Palabras que Riman no Terminadas en lutsemburgi

:
acumgi
(b.oj)  hacer estornudar
alergi
(b)  alergia
alimlogi
(b)  pedagogía
alogi
(b.oj)  cambio, alteración; cambiar, alterar
aloyagi
(b.oj)  distinción, diferenciación; distinguir, diferenciar
amikugi
(b.oj)  profundización, ahondamiento; profundizar, ahondar
anjengi
(b.oj)  asegurar
ativogi
(b)  activación, encendido; activar, encender, prender
awjuigi
(b.oj)  distracción; distraer
awtentigi
(b.oj)  autenticación, certificación, verificación; autenticar, certificar, verificar
baharilogi
(b)  oceanografía, oceanología
balagi
(b.oj)  fortalecimiento; fortalecer
basalogi
(b)  lingüística, filología
baxgi
(b.oj)  poner bajo
belgi
(su n)  Bélgica
biologi
(b)  biología
biomekanilogi
(b)  biomecánica
bonatagi
(b.oj)  bienvenida; dar la bienvenida
cisgi
(b.oj)  hacer a este lado
cungi
(t)  leal, fiel; lealmente, fielmente
disgi
(b.oj)  dispersión, esparcimiento, extensión; dispersar, esparcir, extender
dongwigi
(b.oj)  convencimiento, persuasión; convencer, persuadir
duregi
(b.oj)  continuación; continuar, seguir, mantener, proseguir
ekologi
(b)  ecología
ekonomilogi
(b)  economía (ciencia)
energi
(b)  energía
estrategi
(b)  estrategia; hacer una estrategia
exdexagi
(b.oj)  exilio, destierro; exiliar, desterrar
exergogi
(b.oj)  despedir
exgi
(b.oj)  extracción; extraer, sacar
fleytoralogi
(b)  aviación
folgi
(b.oj)  poner al lado (de)
frongi
(b.oj)  promoción, avance; promover, fomentar, impulsar
fukuzagi
(b.oj)  complicación; complicar
gadibugi
(b.oj)  enojo; enojar
gamigi
(b.oj)  casar
geologi
(b)  geología
geomaxusgi
(b.oj)  anexión; anexar (tierra)
gitaymorgi
(b.oj)  decepción, desencanto, defraudación, desilusión, fiasco, chasco, chivada, quemón, corte; decepcionar, desencantar, defraudar, desilusionar
hahagi
(b.oj)  hacer reír
haregi
(b.oj)  proveer, proporcionar
hawanavilogi
(b)  aviación
hewanlogi
(b)  zoología
hurugi
(b.oj)  liberación; liberar, librar
inergogi
(b.oj)  contratación; contratar
infragi
(b.oj)  opresión, subyugación; oprimir, subyugar, bajar
ingi
(b.oj)  inserción, introducción; meter, insertar, introducir
insanlogi
(b)  antropología
jacigi
(b.oj)  aprecio, validación, reconocimiento; valorar, apreciar, validar, reconocer
jagegi
(b.oj)  despertar, despertamiento; despertar (a)
jamegi
(b.oj)  congelar
jismulogi
(b)  anatomía
jixigi
(b.oj)  notificación, noticia; notificar, hacer saber
jixilogi
(b)  epistemología
juigi
(b.oj)  concienciación, concientización; concienciar, concientizar
julagi
(b.oj)  separación; separar
jumbigi
(b.oj)  preparación; preparar, alistar
katinagi
(b.oj)  dificultar
kimamingi
(b.oj)  descuento (precio); descontar, hacer un descuento
klaselogi
(b)  taxonomía
kompletogi
(b.oj)  completación, completamiento, compleción; completar
koncunlogi
(b)  entomología
kosmologi
(b)  cosmología
labasgi
(b.oj)  vestir
lamabiologi
(b)  paleontología
lamalogi
(b)  arqueología
laoatrelogi
(b)  genealogía
legalogi
(b)  jurisprudencia, derecho (ciencia de la ley)
lexilogi
(b)  lexicología
lilalogi
(b.oj)  modificación, ajuste; modificar, ajustar
logi
(b)  especialidad, ciencia, filosofía, estudio, arte
lokagi
(b.oj)  situar, ubicar
mahilogi
(b)  ictiología
maxbongi
(b.oj)  mejora; mejorar
maxburgi
(b.oj)  empeorar, hacer peor
maxgi
(b.oj)  aumento, incremento; aumentar, incrementar
maxkurtogi
(b.oj)  acortar
maxlungogi
(b.oj)  alargar, prolongar, delongar
maxusgi
(b.oj)  adición, añadidura; añadir
mehmangi
(b.oj)  hospedar
mekanilogi
(b)  mecánica (ciencia)
memorigi
(b.oj)  recordatorio; (hacer) recordar
menagi
(b.oj)  definición; definir
metallogi
(b)  metalurgia
mikrobiologi
(b)  microbiología
mingi
(b.oj)  reducción, disminución, baja; reducir, disminuir, bajar
mingugi
(b.oj)  aclaración; aclarar
minusgi
(b.oj)  sustracción; sustraer
minxilogi
(b)  cívica, civismo
morgi
(b.oj)  matanza, asesinato; matar, asesinar
musigi
(b.oj)  obligar, compeler
namegi
(b.oj)  nombramiento; nombrar, bautizar
nenabilgi
(b.oj)  deshabilitar, inutilizar
niltogi
(b.oj)  aniquilación; aniquilar
nunligi
(b.oj)  actualización; actualizar
ofgi
(b.oj)  quitar de
okurgi
(b.oj)  cometer (hacer que pase)
palalogi
(b)  retórica
pasgi
(b.oj)  hacer atravesar
pasivogi
(b.oj)  inactivación, desactivación, apagado; inactivar, desactivar, apagar
payagi
(b.oj)  cobro; cobrar
pergi
(b.oj)  poner encima
piulogi
(b)  ornitología
plantalogi
(b)  botánica
plugi
(b.oj)  multiplicación; multiplicar
populergi
(b.oj)  popularizar
porgi
(b.oj)  intercambio; intercambiar
posahamgi
(b.oj)  confusión; confundir
poshurugi
(b.oj)  detención, captura; detener, capturar, tener cautivo(-a, -e) (&), tener cautiva, tener cautive.
posyesengi
(b.oj)  domar
pregi
(b.oj)  convocar, citar, llamar
pulgi
(b.oj)  llenado; llenar
rahatugi
(b.oj)  poner a descansar
realgi
(b.oj)  volver realidad
rigi
(b.oj)  repetición; repetir
robotilogi
(b)  robótica
safegi
(b.oj)  limpiar
sahigi
(b.oj)  corrección; corregir
santogi
(b.oj)  santificación; santificar
sehagi
(b.oj)  sanar, curar
semorgi
(b.nenoj)  suicidio; suicidarse
sengi
(b.oj)  hacer (que sea), volver, transformar en
sidegi
(b.oj)  sentar
sikologi
(b)  (p)sicología
sofilogi
(b)  filosofía
sokutugi
(b.oj)  tirar, dejar caer
sosyallogi
(b)  sociología
sotilogi
(b)  acústica
sungenkalgi
(b.oj)  degradación; degradar
supragi
(b.oj)  levantamiento; levantar, alzar
tenmunlogi
(b)  astronomía
teologi
(b)  teología
tigagonlogi
(b)  trigonometría
tongi
(b.oj)  junta, unión; juntar, unir, conectar
tongogi
(b.oj)  junta, unión; juntar, unir, conectar
trankwilogi
(b.oj)  tranquilizar
trasgi
(b.oj)  hacer cruzar
trutigi
(b.oj)  satisfacción; satisfacer
tupyogi
(b.oj)  encuesta, sondeo; encuestar, sondear
tutumlogi
(b)  cardiología
ungi
(b.oj)  unificación, aunamiento; unificar, aunar
velosigi
(b.oj)  acelerar
vinamragi
(b.oj)  enseñar humildad (a), bajar el ego (a)
vyayamagi
(b.oj)  ejercitar
weygi
(b.oj)  poner alrededor, rodear
xengi
(b.oj)  parto; parir, dar a luz (a)
xorkonegi
(b.oj)  presentar
xunjangi
(b.oj)  aumentar, hacer crecer
yakingi
(b.oj)  garantía, certeza, seguridad; garantizar, asegurar
yamgi
(b.oj)  alimentar
yozaykalgi
(b.oj)  absolución, exculpación; absolver, exculpar
yunkigi
(b.oj)  motivar, dar valor, alentar