Nayjeriyen

(n)

nigeriano (persona)

Etimología: Nayjeri + -yen