tawakeke

(b)

hotcake, panqueca

Etimología:

tawa + keke

Listas de vocabulario:

yamxey