tiga

(num)

tres

Etimología: Hindisa (तीन “tin”), Indonesisa (tiga)

Véase también: (fe) tiga mara, destigagon, mesi tiga, tigagon, tigaxey, tigayen, un oftiga, des tiga, tigades, destigaple, destigayum, tigabasali, tigadesyum, tigaple, tigayum