yatima

(n)

huérfano

Etimología: Indonesisa (yatim), Hindisa (यतीम “yatim”), Arabisa (يَتِيم “yatim”), Turkisa (yetim), Parsisa (یتیم “yatim”), Swahilisa (yatima)

Listas de vocabulario: insan