Lista de vocabulario: gramati

(b)  gramática


falelexi
(b)  verbo
fikso
(b)  afijo; afijar
intrelogalexi
(b)  interjección
kwantilexi
(b)  cuantificador
kwasilexi
(b)  onomatopeya
lefeplasilexi
(b)  preposición
lexi
(b.oj)  palabra, término; poner en palabras
linkulexi
(b)  conjunción
manerlexi
(b)  adverbio
morfo
(b.oj)  morfología, flexión, declinación, conjugación; declinar, conjugar
namelexi
(b)  su(b)stantivo, nombre
ojeto
(b)  objeto, complemento (gramática)
plasilexi
(b)  aposición
samamenalexi
(b)  sinónimo
sifalexi
(b)  adjetivo
xafeplasilexi
(b)  posposición