Komorisa

n Comorian (language)

Etymology: Komori + -sa

Vocabulary tags: basa