Komorisa

(n)

Comorian (language)

Etymology: Komori + -sa

Vocabulary Lists: basa