ay

interj ouch, ah (denotes pain or fear)

Etymology: kwasixi - Arabisa, Putunhwa, Fransesa, Indonesisa, Hangusa, Rusisa, Espanisa (ay), Pilipinasa, Vyetnamsa, Parsisa, ji maxya

See also: ayay

Vocabulary tags: intrelogalexi