ay

(il)

interj ouch, ah (denotes pain or fear)

Etymology: kwasilexi - Arabisa, Putunhwa (哎哟 “ayyo”), Fransesa (aïe, ahi), Indonesisa, Hangusa (아야 “aya”), Rusisa (ай “ay”), Espanisa (ay), Pilipinasa (ay, aray), Vyetnamsa (ai da), Parsisa (آی “ay”), ji maxya

See also: ayay

Vocabulary Lists: intrelogalexi