ay

(il)

ouch, ah (denotes pain or fear)

Etymology: kwasilexi - Arabisa (أي “ai”), Putunhwa (哎哟 “ayyo”), Fransesa (aïe, ahi), Indonesisa (ai, aih), Hangusa (아야 “aya”), Rusisa (ай “ay”), Espanisa (ay), Pilipinasa (ay, aray), Vyetnamsa (ai da), Parsisa (آی “ay”)

See also: ayay

Vocabulary Lists: intrelogalexi