eslovi

(t)
 

Slavic

Etymology:

Rhyming Words not Ending in eslovi

: ancovi balonnavi bolivi hawanavi klavi latvi lilnavi navi servi xabahunavi [+]

Rhyming Words not Ending in eslovi

:
ancovi
(b)  anchovy, Engraulidae
balonnavi
(b)  blimp, airship
bolivi
(su n)  Bolivia
hawanavi
(b)  aircraft
klavi
(b)  key (computer, piano)
latvi
(su n)  Latvia
lilnavi
(b)  boat
navi
(b.oj)  ship, boat; navigate
servi
(b.oj)  service; serve
xabahunavi
(b)  ghost ship