godomo

(m)

too (excessively)

Etymology: godo + -mo