godomo

(m)

adv too (excessively)

Etymology: godo + -mo