ibada

worship

Etymology: Arabisa (عبادة “ibada”), Parsisa (عبادت “ebadat”), Indonesisa (ibadah, ibadat), Swahilisa (ibada), Turkisa (ibadet)

See also: ibadadom, ibadayen

Vocabulary Lists: dini