por

(p)
 

(in exchange) for

Etymology:

Derived Words:

fe porya por moyun porgi porli porya [+]

Derived Words:

fe porya
(p jm)  (in) exchange
por moyun
(p jm)  per, for (each)
porgi
(b.oj)  exchange, trade
porli
(t)  which is in exchange for
porya
(b.oj)  be in exchange for

Rhyming Words not Ending in por

: aligator bagor daykotor dinosor ditator dongutimor dotor ekwador femsenyor folklor gitaymor hor humor jaror kolor koridor kotor mansenyor marmor mor motor nor okoli kolor or senyor tensor teror tumor vetor [+]

Rhyming Words not Ending in por

:
aligator
(b)  alligator
bagor
(b.oj)  fence; fence
daykotor
(t)  filthy
dinosor
(b)  dinosaur, Dinosauria
ditator
(b)  dictator, autocrat, despot
dongutimor
(b)  East Timor, Timor-Leste
dotor
(b)  doctor (PhD), physician
ekwador
(su n)  Ecuador
femsenyor
(b)  lady, ma'am, Mrs.
folklor
(b)  folklore
gitaymor
(t)  disappointed; disappointedly
hor
(b.nenoj)  snore; snore
humor
(b.nenoj)  humor; (tell a) joke
jaror
(b)  drawer
kolor
(b)  color
koridor
(b)  corridor, hallway, aisle
kotor
(t)  dirty; dirtily
mansenyor
(b)  gentleman, sir, Mr.
marmor
(b)  marble (material)
mor
(t)  dead
motor
(b)  engine, motor
nor
(l)  nor
okoli kolor
(b)  eye color
or
(l)  or
senyor
(b)  gentleman, lady, sir, mam, Mr., Mrs.
tensor
(b)  tensor (mathematics)
teror
(b.oj)  terror; terrorize
tumor
(b)  tumor
vetor
(b)  vector