vyoleta

(t)

violet

Etymology: Doycisa (viotlett), Englisa (violet), Espanisa (violeta), Fransesa (violet), Rusisa (фиолетовый “fyoletoviy”), Indonesisa (violet), Pilipinasa (byoleta), Telugusa (వైలెట్ “vaileṭ”)

Vocabulary Lists: kolor