trasplanta

transplant

Etymology: tras- + planta

Vocabulary Lists: medis