buzaku

 

salivo ; salivi

Vortlistoj:

medis

Etimologio:

Rimantaj Vortoj ne Finiĝintaj per buzaku

: amiku articoku barku blakjaku boloku caku cugaku deklaradoku doduku doku domaku eskoldoku eskunku exku faku fatmindoku funduku ganmoku garaku hiku inku izindoku jaku jinmaku jonlyoku junluku kacaku kaku kliku krasidoku ku kuku kwarku lilaku linku lixiku manjaniku masku medisdoku monmaku nafiku pasadoku petidoku pikniku pinku posamiku posmasku reguladoku roku sanduku seyeku tabriku tadiku tamaluku ufuku xoku yaku yumuku [+]

Rimantaj Vortoj ne Finiĝintaj per buzaku

:
amiku
(t)  profunda; profunde
articoku
(b)  artiŝoko
barku
(b)  fulmo
blakjaku
(b)  blackjack, nigra fanto (kartludo)
boloku
(b)  bloko (maso, peco, tutaĵo, aro, unuiĝo)
caku
(b)  kreto
cugaku
(b)  anteno (biologia)
deklaradoku
(b)  deklaracio (oficiala dokumento), manifesto
doduku
(b)  moraleco
doku
(b)  dokumento, dosiero
domaku
(b)  arterio
eskoldoku
(b)  diplomo
eskunku
(b)  mefito
exku
(b.oj)  (romantika) amo; (romantike) ami
faku
(b.oj)  fiko; fiki
fatmindoku
(b)  patento; patenti
funduku
(b)  avelo
ganmoku
(b)  arbedo, trunkarbusto
garaku
(b.oro)  dronado; droni(gi)
hiku
(b.nenoj)  singulto; singulti, hiki; hik
inku
(b)  inko
izindoku
(b)  licenco, permesilo
jaku
(b)  fanto, bubo, paĝio
jinmaku
(b)  vejno
jonlyoku
(b.oj)  streĉo; streĉi
junluku
(b.nenoj)  gravito; graviti
kacaku
(b.oj)  kontrabando; kontrabandi
kaku
(b.oj)  vomo, vomaĵo; vomi
kliku
(b.oj)  klako; klaki
krasidoku
(b)  konstitucio
ku
(l)  demandaj subfrazoj in deklaraj frazoj
kuku
(b)  koko, kokino
kwarku
(b)  kvarko
lilaku
(b)  lilako, siringo
linku
(b.oj)  ligo; ligi
lixiku
(b)  interezo, rentumo
manjaniku
(b.oro)  katapulto; katapultiĝi, katapulti
masku
(b.oj)  masko; maski
medisdoku
(b)  (medicina) preskribo, (kuraca) preskribo
monmaku
(b)  retino
nafiku
(b)  hipokrito, hipokriteco
pasadoku
(b)  pasporto
petidoku
(b)  petskribo, peticio
pikniku
(b.nenoj)  pikniko; pikniki
pinku
(t)  rozkolora, palruĝa; rozkolore, palruĝe
posamiku
(t)  malprofunda; malprofunde
posmasku
(b.oj)  senmaskiĝo; malmaski, senmaskiĝi
reguladoku
(b)  ĉarto
roku
(b)  roko
sanduku
(b)  skatolo
seyeku
(b.oj)  ĵuro; ĵuri
tabriku
(b.oj; il)  gratulo; gratuli; gratulon
tadiku
(b.oj)  konfirmo; konfirmi
tamaluku
(b.oj)  flatado; flati
ufuku
(b)  horizonto
xoku
(b.oro)  ŝoko; ŝokiĝi, ŝoki
yaku
(b)  gruntbovo, gjako, poefago
yumuku
(b.nenoj)  nomadismo; nomadi