masku

 

masko ; maski

Vortlistoj:

labas

Etimologio:

Kunmetitaj Vortoj:

maskudo maskuyen posmasku [+]

Kunmetitaj Vortoj:

maskudo
(t)  maskata; maskate
maskuyen
(b)  sinmaskanto
posmasku
(b.oj)  senmaskiĝo; malmaski, senmaskiĝi

Rimantaj Vortoj ne Finiĝintaj per masku

: amiku articoku barku blakjaku buzaku caku cugaku deklaradoku doduku doku domaku eskoldoku eskunku exku faku fatmindoku funduku ganmoku garaku hiku inku izindoku jaku jinmaku junluku kacaku kaku kliku krasidoku ku kuku kwarku lilaku linku lixiku manjaniku medisdoku monmaku nafiku pasadoku petidoku pikniku pinku posamiku reguladoku sanduku seyeku tabriku tadiku tamaluku ufuku xoku yaku yumuku [+]

Rimantaj Vortoj ne Finiĝintaj per masku

:
amiku
(t)  profunda; profunde
articoku
(b)  artiŝoko
barku
(b)  fulmo
blakjaku
(b)  blackjack, nigra fanto (kartludo)
buzaku
(b.nenoj)  salivo; salivi
caku
(b)  kreto
cugaku
(b)  anteno (biologia)
deklaradoku
(b)  deklaracio (oficiala dokumento), manifesto
doduku
(b)  moraleco
doku
(b)  dokumento, dosiero
domaku
(b)  arterio
eskoldoku
(b)  diplomo
eskunku
(b)  mefito
exku
(b.oj)  (romantika) amo; (romantike) ami
faku
(b.oj)  fiko; fiki
fatmindoku
(b)  patento; patenti
funduku
(b)  avelo
ganmoku
(b)  arbedo, trunkarbusto
garaku
(b.oro)  dronado; droni(gi)
hiku
(b.nenoj)  singulto; singulti, hiki; hik
inku
(b)  inko
izindoku
(b)  licenco, permesilo
jaku
(b)  fanto, bubo, paĝio
jinmaku
(b)  vejno
junluku
(b.nenoj)  gravito; graviti
kacaku
(b.oj)  kontrabando; kontrabandi
kaku
(b.oj)  vomo, vomaĵo; vomi
kliku
(b.oj)  klako; klaki
krasidoku
(b)  konstitucio
ku
(l)  demandaj subfrazoj in deklaraj frazoj
kuku
(b)  koko, kokino
kwarku
(b)  kvarko
lilaku
(b)  lilako, siringo
linku
(b.oj)  ligo; ligi
lixiku
(b)  interezo, rentumo
manjaniku
(b.oro)  katapulto; katapultiĝi, katapulti
medisdoku
(b)  (medicina) preskribo, (kuraca) preskribo
monmaku
(b)  retino
nafiku
(b)  hipokrito, hipokriteco
pasadoku
(b)  pasporto
petidoku
(b)  petskribo, peticio
pikniku
(b.nenoj)  pikniko; pikniki
pinku
(t)  rozkolora, palruĝa; rozkolore, palruĝe
posamiku
(t)  malprofunda; malprofunde
reguladoku
(b)  ĉarto
sanduku
(b)  skatolo
seyeku
(b.oj)  ĵuro; ĵuri
tabriku
(b.oj; il)  gratulo; gratuli; gratulon
tadiku
(b.oj)  konfirmo; konfirmi
tamaluku
(b.oj)  flatado; flati
ufuku
(b)  horizonto
xoku
(b.oro)  ŝoko; ŝokiĝi, ŝoki
yaku
(b)  gruntbovo, gjako, poefago
yumuku
(b.nenoj)  nomadismo; nomadi