caku

(b)
 

tiza , gis , creta

Listas de vocabulario:

petra

Etimología:

Palabras que Riman no Terminadas en caku

: amiku articoku barku blakjaku buzaku cugaku deklaradoku doduku doku domaku eskoldoku eskunku exku faku fatmindoku funduku ganmoku garaku hiku inku izindoku jaku jinmaku junluku kacaku kaku kliku krasidoku ku kuku kwarku lilaku linku lixiku manjaniku masku medisdoku monmaku nafiku pasadoku petidoku pikniku pinku posamiku posmasku reguladoku sanduku seyeku tabriku tadiku tamaluku ufuku xoku yaku yumuku [+]

Palabras que Riman no Terminadas en caku

:
amiku
(t)  hondo(-a, -e) (&), honda, honde., profundo(-a, -e) (&), profunda, profunde.
articoku
(b)  alcachofa, Cynara cardunculus var. scolymus
barku
(b)  relámpago, rayo; relampaguear
blakjaku
(b)  blackjack, veintiuno (juego de cartas)
buzaku
(b.nenoj)  saliva; salivar
cugaku
(b)  antena (biología)
deklaradoku
(b)  declaración (documento oficial), manifiesto
doduku
(b)  moralidad
doku
(b)  documento
domaku
(b)  arteria
eskoldoku
(b)  diploma
eskunku
(b)  mofeta, zorrillo, zorrino, mapurite, epate, chingue, Mephitidae
exku
(b.oj)  amor (romántico); amar
faku
(b.oj)  chingar (obsceno)
fatmindoku
(b)  patente
funduku
(b)  avellana, Corylus
ganmoku
(b)  arbusto
garaku
(b.oro)  ahogamiento; ahogar, ahogarse
hiku
(b.nenoj)  hipo, singulto; hipar
inku
(b)  tinta
izindoku
(b)  permiso, licencia
jaku
(b)  paje, sota (baraja)
jinmaku
(b)  vena
junluku
(b.nenoj)  gravedad; gravitar
kacaku
(b.oj)  contrabando; contrabandear
kaku
(b.oj)  vómito; vomitar
kliku
(b.oj)  clic; hacer clic (en), clicar (en), pulsar (en)
krasidoku
(b)  constitución
ku
(l)  la respuesta a (+ preguntas con ke) (cláusulas interrogativas en oraciones declarativas)
kuku
(b)  pollo, gallina, gallo, Gallus
kwarku
(b)  cuark
lilaku
(b)  lila, Syringa
linku
(b.oj)  conexión, enlace; conectar, enlazar
lixiku
(b)  interés (finanzas)
manjaniku
(b.oro)  catapulta; catapultar, catapultarse
masku
(b.oj)  máscara
medisdoku
(b)  receta (médica), prescripción
monmaku
(b)  retina
nafiku
(b)  hipocresía
pasadoku
(b)  pasaporte
petidoku
(b)  petición (escrito)
pikniku
(b.nenoj)  pícnic, día de campo; ir de pícnic
pinku
(t)  rosa (color), rosado(-a, -e) (&), rosada, rosade.
posamiku
(t)  poco profundo(-a, -e) (&), poco profunda, poco profunde., somero(-a, -e) (&), somera, somere., superficial
posmasku
(b.oj)  desenmascarar
reguladoku
(b)  acta constitutiva, estatuto
sanduku
(b)  caja
seyeku
(b.oj)  juramento; jurar
tabriku
(b.oj; il)  felicitación; felicitar; felicidades
tadiku
(b.oj)  confirmación; confirmar
tamaluku
(b.oj)  adulación; adular
ufuku
(b)  horizonte
xoku
(b.oro)  conmoción, impresión, estupor, shock; dejar en shock, estar en shock
yaku
(b)  yak, Bos grunniens
yumuku
(b.nenoj)  nomadismo; vivir como nómada