doku

(b)
 

documento

Etimología:

Palabras Derivadas:

dokukaxa fatmindoku [+]

Palabras Derivadas:

dokukaxa
(b)  maletín, portafolio(s)
fatmindoku
(b)  patente

Palabras que Riman no Terminadas en doku/-doku

: amiku articoku barku blakjaku boloku buzaku caku cugaku doduku domaku eskunku exku faku funduku ganmoku garaku hiku inku jaku jinmaku jonlyoku junluku kacaku kaku kliku ku kuku kwarku lilaku linku lixiku manjaniku masku monmaku nafiku pikniku pinku posamiku posmasku roku sanduku seyeku tabriku tadiku tamaluku ufuku xoku yaku yumuku [+]

Palabras que Riman no Terminadas en doku/-doku

:
amiku
(t)  hondo(-a, -e) (&), honda, honde., profundo(-a, -e) (&), profunda, profunde.
articoku
(b)  alcachofa, Cynara cardunculus var. scolymus
barku
(b)  relámpago, rayo; relampaguear
blakjaku
(b)  blackjack, veintiuno (juego de cartas)
boloku
(b)  bloque, bloc
buzaku
(b.nenoj)  saliva; salivar
caku
(b)  tiza, gis, creta
cugaku
(b)  antena (biología)
doduku
(b)  moralidad
domaku
(b)  arteria
eskunku
(b)  mofeta, zorrillo, zorrino, mapurite, epate, chingue, Mephitidae
exku
(b.oj)  amor (romántico); amar
faku
(b.oj)  chingar (obsceno)
funduku
(b)  avellana, Corylus
ganmoku
(b)  arbusto
garaku
(b.oro)  ahogamiento; ahogar, ahogarse
hiku
(b.nenoj)  hipo, singulto; hipar
inku
(b)  tinta
jaku
(b)  paje, sota (baraja)
jinmaku
(b)  vena
jonlyoku
(b.oj)  tensión, estiramiento; tensar, tensionar, estirar
junluku
(b.nenoj)  gravedad; gravitar
kacaku
(b.oj)  contrabando; contrabandear
kaku
(b.oj)  vómito; vomitar
kliku
(b.oj)  clic; hacer clic (en), clicar (en), pulsar (en)
ku
(l)  la respuesta a (+ preguntas con ke) (cláusulas interrogativas en oraciones declarativas)
kuku
(b)  pollo, gallina, gallo, Gallus
kwarku
(b)  cuark
lilaku
(b)  lila, Syringa
linku
(b.oj)  conexión, enlace; conectar, enlazar
lixiku
(b)  interés (finanzas)
manjaniku
(b.oro)  catapulta; catapultar, catapultarse
masku
(b.oj)  máscara
monmaku
(b)  retina
nafiku
(b)  hipocresía
pikniku
(b.nenoj)  pícnic, día de campo; ir de pícnic
pinku
(t)  rosa (color), rosado(-a, -e) (&), rosada, rosade.
posamiku
(t)  poco profundo(-a, -e) (&), poco profunda, poco profunde., somero(-a, -e) (&), somera, somere., superficial
posmasku
(b.oj)  desenmascarar
roku
()  rock( and roll), rocanrol
sanduku
(b)  caja
seyeku
(b.oj)  juramento; jurar
tabriku
(b.oj; il)  felicitación; felicitar; felicidades
tadiku
(b.oj)  confirmación; confirmar
tamaluku
(b.oj)  adulación; adular
ufuku
(b)  horizonte
xoku
(b.oro)  conmoción, impresión, estupor, shock; dejar en shock, estar en shock
yaku
(b)  yak, Bos grunniens
yumuku
(b.nenoj)  nomadismo; vivir como nómada