Dunya

(n)

Tierra

Etimología: Arabisa (دنيا “dunia” - world), Turkisa (Dünya), Swahilisa (dunia), Indonesisa (dunia - world), Hindisa (दुनिया “duniyā” - world), Parsisa (دنیا “donyâ” - world)

Véase también: Dunyayen, exdunyayen

Listas de vocabulario: planeta