Lista de vocabulario: planeta

(b)  planeta


budu
(su n)  Mercurio (planeta)
dunya
(su n)  Tierra (planeta)
haywo
(su n)  Neptuno (planeta)
marihi
(su n)  Marte (planeta)
muxtari
(su n)  Júpiter (planeta)
tenwo
(su n)  Urano (planeta)
xani
(su n)  Saturno (planeta)
zuhura
(su n)  Venus (planeta)