futru

(b)
 

hongo , Fungi

Listas de vocabulario:

bio

Etimología:

Palabras que Riman no Terminadas en futru

: amiru antru arestoamiru baru bonnuru candru ciru dayantru esraru firaru garu huru itru jaru junibaru kanguru kasiru katru kexru kutububaru midinuru nasru nauru nenhuru noru nuru peru poshuru taru xoru zekaru [+]

Palabras que Riman no Terminadas en futru

:
amiru
(b.oj)  orden, mando, mandamiento; mandar, ordenar
antru
(b)  intestino, entrañas, tripa
arestoamiru
(b)  orden de arresto
baru
(b)  oso, Ursidae
bonnuru
(il)  buen día (saludo)
candru
(b)  satélite (natural), luna
ciru
(b.oj)  rasgadura, rasgón; rasgar
dayantru
(b)  intestino grueso
esraru
(b.nenoj)  insistencia, persistencia; insistir, persistir
firaru
(b.oj)  escape, huida; escapar, huir
garu
(b.oj)  arañazo, rasguño; arañar, rasguñar
huru
(t)  libre, horro(-a, -e) (&), horra, horre.; libremente
itru
()  perfume; perfumar
jaru
(b.oj)  escoba; barrer
junibaru
(b)  osezno
kanguru
(b)  canguro, Macropodidae
kasiru
(b.oro)  rompimiento; romper, romperse
katru
(b.oro)  gota; hacer gotear, gotear
kexru
(b)  corteza, cáscara
kutububaru
(b)  oso polar, Ursus maritimus
midinuru
(b)  mediodía (hora del día), meridión
nasru
(b)  buitre, abejero, Gypaetinae, alimoche, abanto, guirre, quebrantahuesos, Aegypiinae, cóndor, zopilote, chulo, gallinazo, guala, zamuro, aura (ave), jote, urubú, Cathartidae
nauru
(su n)  Nauru
nenhuru
(t)  no libre
noru
(b)  corzo, Capreolus
nuru
(b)  día (antónimo de noche)
peru
(su n)  Perú
poshuru
(t)  cautivo(-a, -e) (&), cautiva, cautive., prisionero(-a, -e) (&), prisionera, prisionere.
taru
(b)  alquitrán
xoru
(b.oro)  comienzo, principio; comenzar, empezar
zekaru
(b.oj)  mención; mencionar