taru

(b)
 

alquitrán

Listas de vocabulario:

materyal

Etimología:

Palabras que Riman no Terminadas en taru

: amiru antru arestoamiru baru bonnuru candru ciru dayantru esraru firaru futru garu huru jaru junibaru kanguru kasiru katru kexru kutububaru midinuru nasru nauru nenhuru noru nuru peru poshuru xoru zekaru [+]

Palabras que Riman no Terminadas en taru

:
amiru
(b.oj)  orden, mando, mandamiento; mandar, ordenar
antru
(b)  intestino, entrañas, tripa
arestoamiru
(b)  orden de arresto
baru
(b)  oso, Ursidae
bonnuru
(il)  buen día (saludo)
candru
(b)  satélite (natural), luna
ciru
(b.oj)  rasgadura, rasgón; rasgar
dayantru
(b)  intestino grueso
esraru
(b.nenoj)  insistencia, persistencia; insistir, persistir
firaru
(b.oj)  escape; escapar
futru
(b)  hongo, Fungi
garu
(b.oj)  arañazo, rasguño; arañar, rasguñar
huru
(t)  libre, horro [-a, -e]
jaru
(b.oj)  escoba; barrer
junibaru
(b)  osezno
kanguru
(b)  canguro, Macropodidae
kasiru
(b.oro)  rompimiento; romper, romperse
katru
(b.oro)  gota; hacer gotear, gotear
kexru
(b)  corteza, cáscara
kutububaru
(b)  oso polar, Ursus maritimus
midinuru
(b)  mediodía, meridión
nasru
(b)  buitre, abejero, Gypaetinae, alimoche, abanto, guirre, quebrantahuesos, Aegypiinae, cóndor, zopilote, chulo, gallinazo, guala, zamuro, aura (ave), jote, urubú, Cathartidae
nauru
(su n)  Nauru
nenhuru
(t)  no libre
noru
(b)  corzo, Capreolus
nuru
(b)  día (antónimo de noche)
peru
(su n)  Perú
poshuru
(t)  cautivo [-a, -e], prisionero [-a, -e]
xoru
(b.oro)  comienzo, principio; comenzar, empezar
zekaru
(b.oj)  mención; mencionar