yuxi

n game; v.ambi.a play

Etymology: Putunhwa (游戏 “yóuxì”), Niponsa (遊戯 “yugi”), Hangusa (유희 “yuhui”)

See also: lexiyuxi, yuxidom, yuxifil, yuxitul, yuxituldukan, yuxixey, yuxiyen