awjeti

elimination, deletion; throw out, throw away, eliminate, delete, discard

Etymology: aw- + jeti