awtomati

(t)

automatic, automatically

Etymology: Englisa (automatic), Fransesa (automatique), Doycisa (automatisch), Rusisa (автоматический “avtomaticeskiy”), Espanisa (automático), Turkisa (otomatik), Indonesisa (otomatis), Pilipinasa (awtomatiko)

See also: awto-