ayseeskeyti

ice skating; ice skate

Etymology: ayse + eskeyti