galaksi

(n)

galaxy

Etymology: Englisa (galaxy), Fransesa (galaxie), Doycisa (Galaxie), Rusisa (галактика “galaktika”), Espanisa (galaxia), Hindisa (गैलेक्सी “geleksi”), Turkisa (galaksi), Indonesisa, Pilipinasa (galaksiya)

See also: galaksili

Vocabulary Lists: kosmo