jeksi

n/v.tr inject, draw

Etymology: Indonesisa (injeksi), Englisa (injection), Fransesa, Doycisa, Espanisa (inyección), Rusisa (инъекция “inyektsya”), Pilipinasa (iniksyon), Hindisa (इंजक्शन “injakxan”), Arabisa (انژکسیون “anjeksyon”), Telugusa (ఇంజెక్షన్ “injekxan”), Turkisa (enjeksiyon), Parsisa (انژکسیون)

See also: exjeksi, injeksi, jeksitul

Vocabulary Lists: medis