Awstrali

n Australia

Etymology: Englisa (Australia)

See also: Awstralili, Awstraliyen

Vocabulary tags: dexa